האם נתקלתם בשאלה, האם לכסות ואם כן, איך לכסות את המרפסת האנגלית שלכם? 

רב הבתים הפרטיים בשנים האחרונות, נוטים לבנות קומת מרתף. היתרונות של הניצול המקסימלי של אפשרות הבנייה הם ברורים. על מנת למנוע תחושת מגורים מתחת לאדמה, חצר אנגלית מהווה חלק בלתי נפרד מבניית המרתף ומאפשרת כניסת שמש ואוויר לקומה הנמוכה, אך יחד עם זאת המרפסת יוצרת חלל פתוח בלתי מנוצל אשר לוקח חלק מן החצר. כעת נשאלת השאלה האם להשאיר את תקרת המרפסת כמו שהיא, סגורה עם מעקה או רשת ברזל, או האם יש מקום לשיפור?

מבחינתנו מצאנו את הפתרון המושלם:

בניית תקרה למרפסת האנגלית שהיא בעצם פרגולה, המשמשת גם כמרפסת בלבל החצר מהווה דרך נהדרת לכסות את החלל העליון באופן שימנע כניסת גשם ושמש מיותרים,  יאפשר מעבר של אור ותנועה חופשית של אוויר לקומה התחתונה ויחד עם זאת ינצל באופן חכם את החלל הנותר בחצר.

האתגר: הדרך להשיג את כמות האור והאוויר הרצוי לחצר האנגלית ולאזן עם הגנה במידה הנכונה ויחד עם זאת לדאוג שהמבנה המשמש גם כמרפסת בקומת החצר, יהיה עמיד במזג אוויר ויוכל לשאת משקל רב.